Om oss

bondura® technology designer og produserer pin løsninger til kundenes spesifikasjoner, basert på vår patenterte og DNV GL Typegodkjente bondura® pin teknologi.

Ved å bruke bondura® design vil du sikre en perfekt passform hver gang uten dyre ingeniør- og design endringer på utstyret.

KVALITETSPOLICY:
bondura® technology skal være den ledende bedrift innen konstruksjon, design og leveranser av boltkonsepter, og kvalitet er et primært styringsparameter i alle ledd i bedriften.

bondura® technology skal bare påta seg oppdrag som den har teknisk, administrative og økonomiske ressurser til å gjennomføre, i full overensstemmelse med kundens spesifiserte krav.

bondura® technology skal etablere kvalitetskrav til alle viktige deler av virksomheten og skal regelmessig måle sine prestasjoner i forhold til disse krav.

bondura® technology skal dokumentere kvaliteten av de produkter og tjenester de tilbyr på en måte som tilfredsstiller de krav til dokumentasjon som bedriftens kunder setter.

bondura® technology skal drive en aktiv personal policy.